اخبار مدیریت :  
        ثبت نام ترم جدید آکادمی زبان پرنیان آغاز گردید.
       
       
       
آدرس شعب آکادمی زبان های خارجی پرنیان را میتوانید در نقشه زیر مشاهده کنید. جهت وضوح بیشتر تصویر میتوانید از امکان برزگنمائی استفاده کنید.